AC201916 Operationele marketing

(Aankomende) zaakvoerders van mobiliteitsbedrijven. Praktijkervaring is aangewezen.

Staat jouw datum of locatie er niet bij?

voorinschrijven

Wij zorgen dat je op een ander moment op jouw voorkeurslocatie kunt trainen.


Inhoud
 • Definitie en doelstellingen marketing
 • Automotive en industriële marketing t.o.v. consumentenmarketing
 • Marktgerichte aanpak en klantgerichte aanpak
 • Marketingfunctie in de onderneming Inzicht in het consumentengedrag van de klant binnen de eigen onderneming
 • Behoeftestructuur en consumentengedrag: kenmerken en inzichten
 • Koopgedrag: inzichten
 • Gevolgen voor het marketingbeleid van de onderneming
 • Doelstelling van segmenteren
 • Toepassing segmentering in de eigen sector en onderneming
 • De 5 P’s: praktische duiding met toepassing op het eigen bedrijf in functie van de opmaak van een marketingplan
 • Aanzet tot opmaak van het marketingplan
 • Belang van communicatie in marketing
 • Middelen tot communicatie
 • Samenwerking met leveranciers
 • Bouwstenen van het marketingbudget
 • Parameters: financiële en operationele
 • Prognoses: betrouwbaarheid, opmaak van een budget
 • Boordtabellen met het oog op de opvolging
 • Uitwerking van een marketingplan en marketingstrategie
Doel
 • Een marketingstrategie te ontwikkelen op basis van theorie en modellen voor de eigen mobiliteitsonderneming
 • De marketinginspanningen voor de eigen onderneming te managen en zijn ondernemerschap optimaal aan te wenden
 • Zelf een praktisch marketingplan uit te werken voor de eigen onderneming
€ 510
 • Trainingscentrum
 • 2 dagen (16 uur)

Klantgericht van a tot z

 • 2 dagen (16 uur)
AC202252 € 510

Van communicatie naar klantgerichtheid

 • 1 dag (8 uur)
AC202254 € 255

Prospecteren

 • 2 dagen (in blok of gespreid, 16 uur)
AC202264 € 510

Optimalisatie onafhankelijke werkplaats

 • 2 dagen (16 uur)
AC205117 € 510