AC-BV004 Hybride certificaat België

De doelgroep werkt aan elektrische en hybride voertuigen met inbegrip van het hogespanningssysteem of onderdelen ervan op voorwaarde dat hij het voertuig eerst correct spanningsvrij en veilig maakt. Men moet in alle veiligheid een wagen spanningsvrij kunnen maken. U moet de veiligheid van een voertuig kunnen controleren en op de hoogte zijn van de risico’s en procedures bij voertuigen met een hoge spanning. Wie deze opleiding aanvat, moet de basisbeginselen van de elektriciteit beheersen en met een multimeter kunnen meten.

Staat jouw datum of locatie er niet bij?

voorinschrijven

Wij zorgen dat je op een ander moment op jouw voorkeurslocatie kunt trainen.


Inhoud
  • Opbouw van een elektrisch of hybride voertuig
  • Voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen
  • Veilige werkmethode en deze ook toepassen tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur selecteren en gebruiken in functie van de uit te voeren werkzaamheden
Doel

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan het schetsen van het algemeen kader van voertuigen met een elektrische motor. Dit betekent dat de verschillende architecturen van de elektrische/hybride aandrijving worden onderzocht, dat het veilig werken aan HS-kringen (spanningsloos maken en meten) wordt toegelicht en dat concrete toepassingen aan deze voertuigen onder de loep worden genomen.

 

Nadere toelichting

Deze sectoriale certificering heeft in de eerste plaats betrekking op de werknemers die werkzaamheden uitvoeren aan elektrische of hybride voertuigen. Hierin worden verschillende niveaus voorzien die voornamelijk afhankelijk zijn van de effectieve werkzaamheden van de persoon in de praktijk. De opleiding die Bosch geeft is niveau 2: ‘de vakbekwame medewerker’.

€ 250
  • Bosch trainingscentrum
  • 2 dagen (16 uur)

Hybride + electrische voertuigen

  • 1 dagdeel (3 uur)
AC605V € 145

Hybride + electrische voertuigen diagnose

  • 1 dag (middag+avond)
AC807V € 215

Veilig werken aan HEV ED2

  • 2 dagen (16 uur) / met inbegrip van de certificering
AC202317 € 470