TSM001V F-gassen

In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde heeft de Europese Unie een serie maatregelen genomen, waarvan sommige voor de autosector ook van toepassing zijn. Een van die maatregelen is concreet bedoeld voor autoreparatie- en demontagebedrijven en gaat over werkzaamheden aan klimaatregelingssytemen. De Verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie voorziet duidelijk dat technici die werken aan klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen over een certificaat moeten beschikken. Dit certificaat is geldig in de volledige Europese Unie en dit voor onbepaalde duur. Een technicus moet in het bezit zijn van een certificaat voor het terugwinnen van koelmiddelen (HFK134a of R134a) uit airco's van personenwagens en lichte bestelwagens die zijn uitgerust met een gefluoreerd broeikasgas als koelmiddel.

Staat jouw datum of locatie er niet bij?

voorinschrijven

Wij zorgen dat je op een ander moment op jouw voorkeurslocatie kunt trainen.


Inhoud
 • Koeltechnisch schema lezen
 • Verschillende compressor uitvoeringen
 • Toepassen speciaal- en meetgereedschap
 • Omschrijven verschillende testmethoden en wettelijke eisen
 • Aircosysteem vullen
 • Controlepunten bij in werking stellen
 • Onderhoud airco installatie
 • Volledige installatiecontrole uitvoeren
 • Administratieve handelingen uitvoeren
Doel

Op Europees vlak werd op 17 mei 2006 EU-verordening  842/2006 inzake  bepaalde F-gassen goedgekeurd.
Deze moest een halt toeroepen aan de waargenomen stijgende trend van de emissies van F-gassen.
De verordening legde verplichtingen op aan exploitanten van koelinstallaties zoals periodieke lekdichtheidscontroles, verplichte terugwinning van F-gassen uit installaties, certificering van betrokken onderhoudspersoneel en bedrijven, eisen met betrekking tot etikettering en rapportageverplichtingen.
Het bevatte ook enkele verbodsbepalingen voor het op de markt brengen van een beperkt aantal toepassingen die F-gassen bevatten.

Het behalen van een Europees F-gassen Certificaat

€ 200
 • 1 dagen
 • Grossiers en garages die Airco